Kolony

Destilační věže pro jednotlivé frakce ropy i s příslušenstvím.

Kolony TAMALA

Navrhujeme (výpočty) a vyrábíme kompletní rektifikační kolony (frakční destilace), využívané v  chemickém a petrochemickém průmyslu se všemi zavařenými vnitřními díly a uchycení pro vestavby dle standardů a požadavků zákazníka. Také vyrábíme příslušenství kolon jako je předehřev a ohřev, kde páry stoupají do kolony, separátory potřebné k dostatečnému rozdělení složek, kondenzátory v horní části kolony pro ochlazení a zkapalnění páry, reboilery (tepelné výměníky) na dně kolon pro vyloučení kapaliny, armatury,vývěvy, záchytné, předlohové a sběrné nádrže, katalyzátory, chladiče viz naše produkty a náhradní díly. Vnitřní vestavby jako distributory nástřiku (protiproudý styk kapalné a parní fáze), kloboučková a sítová patra přepadů probublávajících par s deflagmátorem, nosné rošty atd. se instalují až po ukotvení na stavbě. Součástí dodávky kolony je kompletní průvodní dokumentace se všemi požadovanými atesty a zkouškami, včetně pasportu v případě, že se jedná o tlakové zařízení.

Používané jakosti materiálů

  • Uhlíkové oceli (P265GH,P235GH, P245GH, P280GH, P355NL1/NH, P275NL1, S235JR, S355JR)
  • Austenitické oceli (1.4301, 1.4307, 1.4404, 1.4435, 1.4539, 1.4541, 1.4571, 1.4828, 1.4845)

Parametry

(max., nejedná se o společný parametr)

Průměr: do 2,6 m
Délka: do 33 m
Tloušťka stěny pláště: do 36 mm
Hmotnost: max. 60 t
Provozní tlak: přetlak/vakuum
Provozní teplota: 0°C až 340 °C
Top