Tamala system a.s. Profesionálové v každém ohledu.

Zkoušení

Zkoušení

Zkoušení

Tamala system, a.s., provádí stanovené CE značení tlakových nádob, kontrolu nerozebíratelných spojů a materiálů tlakových zařízení kmenovými pracovníky (VT, PT, MT, UT, RT) i pomocí kooperace (ET, LT). S produkty Tamala system, a.s., předáváme technickou průvodní dokumentaci včetně dokladu o kompletnosti a úplnosti, pokud se jedná o tlakové nádoby s certifikátem o posouzení shody se směrnicí PED.

Nedestruktivní zkoušení svarových spojůVizuální kontrola (VT) – nedestruktivní kontrola zaměřená na zjišťování a hodnocení vlastností povrchů svarových spojů pouhým okem nebo pomocí speciálních přístrojů či zařízení dle ČSN EN ISO 17637.

Zkoušení kapilární metodou (PT) – nedestruktivní kontrola pro nalezení indikací vad v povrchových vrstvách svarových spojů dle ČSN EN ISO 3452-1 pro nemagnetické či slabě magnetické materiály.

Zkoušení magnetickou metodou práškovou (MT) – nedestruktivní kontrola pro nalezení indikací vad v povrchových vrstvách svarových spojů dle ČSN EN ISO 17638 pro magnetické materiály.

Zkoušení svarů ultrazvukem (UT) – pro zjištění vnitřních vad svarových spojů dle ČSN EN ISO 17640, vhodné pro tloušťky alespoň 8 mm.

Radiografické zkoušení (RT) – získání trvalého obrazu vnitřních vad svarových spojů (trvalý záznam) od 5 do 32 mm dle ČSN EN ISO 17636-1.

Provádíme i měření tvrdosti materiálů a svarových spojů tvrdoměrem a tlouštěk ultrazvukem.